Wymiany, reklamacje, zwroty.

Wymiana

W celu wymiany zakupionego towaru należy zapakowane produkty odesłać na adres:

Hanna Style s.c, ul. Żabikowska 61, 62-052 Komorniki

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

Do przesyłki prosimy, jeżeli jest taka możliwość, dołączyć kopię paragonu otrzymanego z towarem.
Prosimy także o dołączenie wypełnionego formularza wymiany.

Formularz wymiany można pobrać tutaj (kliknij).

Formularz można także wygenerować na swojej karcie:

1. Kliknij ikonę  jak poniżej na obrazku.

2. Następnie kliknij HISTORIA I SZCZEGÓŁY ZAMÓWIEŃ

ekran1.jpg

3. Następnie wybierz SZCZEGÓŁY

ekran2.png

4. Następnie wybierasz jaki produkt chcesz zwrócić i klikasz ŻĄDANIE ZWROTU.

ekran4.png

5. Otrzymasz maila z potwierdzeniem i możliwością wydrukowania formularza.

6. Przechodzisz do ZWROTÓW PRODUKTU

ekran6.png

7. I drukujesz FORMULARZ ZWROTU klikając na WYDRUK

8. Powiadomienie o decyzji i dalszych krokach otrzymasz mailem.

Koszty odesłania towaru ponosi Konsument.

W przypadku niezawinionej przez Sklep wymiany towaru zakupionego przez Konsumenta na inny rozmiar lub inny asortyment, Konsument ponosi koszty wysłania wymienionego towaru, do Konsumenta, zgodnie z Formy płatności i wysyłki. Rodzaj rozliczenia i formy wysyłki prosimy wskazać w formularzu wymiany.

Jeżeli wartość zamówienia wymiennego przekracza wartość odesłanych produktów Dział Obsługi Klienta poinformuje o wysokości dopłaty.

Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Biustonosze, stroje kąpielowe, należy odsyłać w twardym kartonie. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie.Towar, którego wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Konsumenta, po uprzednim kontakcie z Konsumentem i próbie rozwiązania problemu.

Wymiany, reklamacje, zwroty.

WYMIANA

W celu wymiany zakupionego towaru należy zapakowane produkty odesłać na adres:

Hanna Style s.c, ul. Żabikowska 61, 62-052 Komorniki

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

Do przesyłki prosimy, dołączyć kopię paragonu otrzymanego z towarem.
Prosimy także o dołączenie wypełnionego
formularza wymiany.

Formularz wymiany można pobrać tutaj (kliknij) lub wygenerować za pośrednictwem panelu Klienta.

Koszty odesłania towaru ponosi Konsument.

W przypadku niezawinionej przez Sklep wymiany towaru zakupionego przez Konsumenta na inny rozmiar lub inny asortyment, Konsument ponosi koszty wysłania wymienionego towaru, do Konsumenta, zgodnie z Formy Płatności i wysyłki. Rodzaj rozliczenia i formy wysyłki prosimy wskazać w formularzu wymiany.

Jeżeli wartość zamówienia wymiennego przekracza wartość odesłanych produktów Dział Obsługi Klienta poinformuje o wysokości dopłaty.

Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Biustonosze, stroje kąpielowe, należy odsyłać w twardym kartonie. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie. Towar, którego wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Konsumenta, po uprzednim kontakcie z Konsumentem i próbie rozwiązania problemu.

Termin możliwości wymiany towaru wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

REKLAMACJA

Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz: tutaj(kliknij).

Towar wraz, jeżeli jest taka możliwość, z kopią paragonu otrzymanego z towarem oraz wypełnionym formularzem reklamacji prosimy odesłać na adres:

Hanna Style s.c, ul. Żabikowska 61, 62-052 Komorniki

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

Sklep internetowy Hanna Style s.c. zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ) rozpatruje reklamacje w terminie do 1 roku od daty zakupu artykułu. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu Hanna Style s.c., gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest dołączenie pisemnego zawiadomienia o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie hannastyle.eu, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia oraz odesłanie produktu Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną bez wady, usunięcia wady.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odebrania przez Państwa przesyłki dostarczonej przez Przewoźnika.

ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

HANNA STYLE
Hanna, Sławomir, Maciej Nowak s.c.
osoba kontaktowa: Joanna Małecka

ul. Żabikowska 61
62-052 Komorniki

tel: +48 728 811 950
email: esklep@hannastyle.eu

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, telefonicznie lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub wygenerować go z panelu obsługi klienta po zalogowaniu się.


Formularz odstąpienia od umowy

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.